Montaż i wymiana gniazd elektrycznych

Podczas długiej eksploatacji sieci elektrycznej często dochodzi do trwałych uszkodzeń przewodów i reszty wyposażenia instalacji. Jednym z najczęstszych tego typu awarii są: upalone styki gniazd elektrycznych, zwęglone obwody zasilania, powyrywane z puszek instalacyjnych gniazdka czy wyłamane lub uszkodzone bolce ochronne.

Taka instalacja nie tylko grozi porażeniem prądem elektrycznym, ale i może być przyczyną wielu innych nieszczęść takich jak: pożar domu czy zniszczeniem drogiego sprzętu. W takim wypadku konieczna jest naprawa uszkodzonej instalacji tylko i wyłącznie przez uprawnionego pracownika. Instalator powinien nie tylko wymienić uszkodzone gniazda elektryczne ale i przede wszystkim zobowiązany jest wykonać przegląd całego obwodu , z którego zasilane są wszystkie gniazda.

wymiana gniazd elektrycznych

Jest to rutynowe działanie i należy do obowiązków elektroinstalatora. Dokładne oględziny i sprawdzenie linii zasilania, wraz z przyłączonymi do sieci gniazdami, pozwoli na ponowne dopuszczenie do użytku instalacji elektrycznej w Państwa domu.

Elektryk wezwany na usunięcie tego typu usterki, powinien swoją pracę wykonać zgodnie ze sztuką i obowiązującymi normami. Na koniec zobowiązany jest wystawić Państwu stosowne oświadczenie, że sieć elektryczna nadaje się do ponownej eksploatacji. Pamiętaj – ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy takich prac wykonywać samemu lub zlecać niewykwalifikowanej osobie.

Jeśli w Państwa domu instalacja jest uszkodzona i nie funkcjonuje jak należy to prosimy o kontakt :

Telefon kom : 533 567 789

E-mail: pudaro@gmail.com

Lub poprzez formularz znajdujący się na stronie Kontakt